Artykuły

Lot nad nieludzkim gniazdem

Rosyjska psychiatria. Jak dożywotnie więzienie

Numer 11.2021
Niektórzy w ogóle nie wstają z łóżka, inni za złe zachowanie tracą prawo do poruszania się po zakładzie. Niektórzy w ogóle nie wstają z łóżka, inni za złe zachowanie tracą prawo do poruszania się po zakładzie. Shutterstock
W Rosji w zakładach psychiatrycznych przebywa 177 tys. ludzi. Większość zostanie w nich do końca życia.

Przemysłowe miasto N. jest ludne i gwarne, ale na peryferiach, gdzie mieści się psychiatryczny zakład opiekuńczo-leczniczy, panuje spokój. Mieszkają tu ludzie, u których zdiagnozowano odchylenia psychiczne i choroby układu nerwowego. Rodziny nie chcą się nimi zajmować. Dwupiętrowy główny budynek przypomina szkołę albo urząd miejski w małych miasteczkach. Za nim znajduje się jeszcze kilka innych pomniejszych obiektów, jak pralnia czy kotłownia. Nieco dalej jest niewielki staw. Pacjenci nie mogą bez zezwolenia opuszczać budynku, ale niektórzy cieszyli się przywilejem spacerów nad wodą.

20.05.2021 Numer 11.2021
Reklama