Artykuły

W klatce mózgu

Oddział zamknięty

Numer 15.2021
Resocjalizacja? Nie, przemoc i narkotyki na co dzień. Więzienie męskie Pentonville w Londynie jest otoczone szczególnie złą sławą. Resocjalizacja? Nie, przemoc i narkotyki na co dzień. Więzienie męskie Pentonville w Londynie jest otoczone szczególnie złą sławą. PA / EAST NEWS
Co myślał, kiedy mordował własną matkę? Co myśli teraz w więziennej izolatce? W ekstremalną podróż po umyśle zabójcy zabiera nas psychiatra Taj Nathan.
Na oddziale izolacyjnym nigdy nie da się przewidzieć nastrojów. Panujące tu napięcie w każdej chwili może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu.PA/EAST NEWS Na oddziale izolacyjnym nigdy nie da się przewidzieć nastrojów. Panujące tu napięcie w każdej chwili może doprowadzić do niekontrolowanego wybuchu.

Zanim jeszcze Seb zjawił się w więzieniu, pięć tygodni przed moją pierwszą wizytą, personel został powiadomiony, że należy zwracać na niego szczególną uwagę. Wniosek o przeprowadzenie w trybie nadzwyczajnym diagnozy psychologicznej złożono, gdy jeszcze pozostawał w policyjnym areszcie. Seb współpracował z policjantami, którzy dokonali zatrzymania, ale sprawiał wrażenie obojętnego wobec tego, co się z nim działo. Co jeszcze osobliwsze, chwilami sprawiał wrażenie zadowolonego z siebie. Trafił do więzienia jako podejrzany o zabójstwo matki.

15.07.2021 Numer 15.2021
Reklama