Artykuły

Papież Franciszek

Numer 16.2021
Papież Franciszek Papież Franciszek caglecartoons.com

Papież Franciszek wprowadził znaczące ograniczenia dla mszy trydenckiej. Liturgię w formie przedsoborowej można będzie odprawiać tylko po uzyskaniu specjalnej zgody od biskupa. Nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, jak oficjalnie nazywa się taki porządek celebrowania mszy, wyróżnia się m.in. tym, że sprawowana jest po łacinie, a kapłan zwraca się wraz z wiernymi twarzą do krzyża. Papież Benedykt XVI w 2007 roku dopuścił odprawianie nabożeństwa bez pozwolenia biskupa.

29.07.2021 Numer 16.2021
Reklama