Artykuły

Pogrzebane nadzieję

Numer 19.2021
Dzięki wyjątkowemu darowi perswazji pastorowi udało się przekonać trzech członków kongregacji, by wykopali mu grób i pogrzebali związanego żywcem. Dzięki wyjątkowemu darowi perswazji pastorowi udało się przekonać trzech członków kongregacji, by wykopali mu grób i pogrzebali związanego żywcem. AN

Dajcie mi trzy dni, a wstanę z martwych! James Sakara, 22-letni pastor zambijskiego Kościoła Syjonu, nazbyt dosłownie odczytał słowa Jezusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”. Dzięki wyjątkowemu darowi perswazji udało mu się przekonać trzech członków kongregacji, by wykopali mu grób i pogrzebali związanego żywcem. Niestety, po trzech dniach wydobyli już tylko martwe ciało, a uroczysta ceremonia żałobna okazała się marną pociechą dla wiernych. Jeden ze wspólników sam oddał się w ręce policji, pozostali zniknęli.

09.09.2021 Numer 19.2021
Reklama