Artykuły

Car czy PR?

Rosyjska dynastia

Numer 21.2021

Tak było. 1894 rok.

Tak było. Ślub cara Mikołaja II Romanowa z księżniczką heską Alicją na obrazie Ilji Repina.BEWTak było. Ślub cara Mikołaja II Romanowa z księżniczką heską Alicją na obrazie Ilji Repina.

Kaplicy pałacu Zimowego w Petersburgu 27 listopada 1894 r. odbył się ślub cara Mikołaja II Romanowa z księżniczką heską Alicją. Monarchia upadła w lutym 1918 roku. Bolszewicy, którzy przejęli władzę kilka miesięcy później, rozstrzelali cara, carycę i ich pięcioro dzieci. Dynastia wygasła, nikt nie odziedziczył praw do korony. Jednak boczne linie Romanowów na emigracji przystąpiły do boju o dziedzictwo. Stryjeczny brat Mikołaja, a potem jego potomkowie, ogłosili się spadkobiercami monarchii, co zostało podważone przez pozostałą część rodu.

08.10.2021 Numer 21.2021
Reklama