Artykuły

Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei?

Kiedy urodził się Jezus?

Numer 26.2021
Luigi Mayer, „Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem”, ilustracja z końca XVIII wieku. Luigi Mayer, „Grota Narodzenia Pańskiego w Betlejem”, ilustracja z końca XVIII wieku. Victoria & Albert Museum / EAST NEWS
Przekazy o narodzinach Jezusa budzą wiele wątpliwości.

W Betlejem czy w Nazarecie?

Według Mateusza „Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda” (Mt 2,1). Łukasz dopowiada: „Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania” (Łk 2,4-7). Już w tych opisach można dopatrywać się niespójności.

17.12.2021 Numer 26.2021
Reklama