Artykuły

Ile gwoździ do trumny?

Przedwczesne pogrzeby

Numer 11.2022
W XIX w. lekarze starali się poznać mechanizm śmierci, by wiedzieć, jak ratować życie (Henri Gervex, „Sekcja zwłok w paryskim szpitalu Hôtel-Dieu”, 1876). W XIX w. lekarze starali się poznać mechanizm śmierci, by wiedzieć, jak ratować życie (Henri Gervex, „Sekcja zwłok w paryskim szpitalu Hôtel-Dieu”, 1876). BEW
Współczesna medycyna zakwestionowała obowiązujące w ubiegłych wiekach kryteria zgonu człowieka.
Żelazne płuca, ratunek dla dzieci chorych na polio w połowie XX wieku, dały początek współczesnym respiratorom.BEW Żelazne płuca, ratunek dla dzieci chorych na polio w połowie XX wieku, dały początek współczesnym respiratorom.

W XVIII wieku po Europie krążyły broszurki, w których opisywano przerażające przypadki ludzi uznanych za zmarłych na podstawie ustania akcji serca czy braku oddechu. Grzebano ich zgodnie z obrządkiem, a w zamkniętej trumnie odzyskiwali przytomność, lecz nie byli w stanie się wyratować. Obawa przed tym gotyckim koszmarem towarzyszyła ludziom również w następnym stuleciu. Edgar Allan Poe wykorzystał ten wątek w opowiadaniu „Przedwczesny pogrzeb” z 1844 roku. Bohater cierpiący na powtarzające się ataki katalepsji jest owładnięty strachem przed pochowaniem żywcem.

20.05.2022 Numer 11.2022
Reklama