Artykuły

Nad brzegiem martwej rzeki

Katastrofa ekologiczna na Odrze

Numer 18.2022
Regeneracja rzeki może potrwać do piętnastu lat, jeśli nie dłużej. Regeneracja rzeki może potrwać do piętnastu lat, jeśli nie dłużej. Marek Lapis / Forum
Ilość śniętych ryb w Odrze można mierzyć już tylko w tonach. Katastrofa ekologiczna ciężko dotyka nie tylko nadrzeczny park narodowy.

Tuż pod powierzchnią wody ryba dryfuje w dół Odry, teraz akurat pod mostem, który łączy Schwedt z Krajnikiem Dolnym. Bez siły, jakby zamroczona, uderza płetwą ogonową. Także ten duży szczupak najprawdopodobniej zdechnie, już płynie na boku. Na całej szerokości rzeka, która stanowi tu granicę między Niemcami a Polską, niesie ze sobą truchła. Niemiecki Park Narodowy Dolina Dolnej Odry to krajobraz łęgowy o wielkiej bioróżnorodności, niezwykle cenny ekologicznie, obszar chroniony – nominalnie – po obu stronach granicy.

26.08.2022 Numer 18.2022
Reklama