Artykuły

Szanowni Czytelnicy!

Numer 21.2022
Dwutygodnik Forum

Od bieżącego numeru cena FORUM wynosi 12,99 zł. Niestety, dotychczasowa cena 10,99 zł nie była w stanie skompensować rosnących gwałtownie kosztów wydawniczych. Podwyżka jest bezpośrednio powiązana z nienotowanym dotychczas na rynku wzrostem cen papieru. W przypadku naszego tytułu cena tego podstawowego surowca wzrosła o 45 proc. Rosnące ceny energii i materiałów wykorzystywanych przy produkcji oraz galopująca inflacja przyczyniły się z kolei do podwyżki kosztów druku o 10 proc.

Chcąc zachować dotychczasowy wysoki – co wiemy z kierowanej do nas przez Państwa korespondencji – poziom pisma, a jednocześnie utrzymać pełną niezależność ekonomiczną tytułu, nie mamy dużego pola manewru. Cenę FORUM zmieniamy najmniej, jak to możliwe. Liczymy na Państwa zrozumienie i akceptację.

06.10.2022 Numer 21.2022
Reklama