Artykuły

Trenuj z wojskiem!

Atak poprzez obronę – więcej żołnierzy, więcej sprzętu

Numer 04.2023
Jak walczyć i przetrwać w trudnych warunkach. Szkolenie dla cywilów z okolic Krakowa. Jak walczyć i przetrwać w trudnych warunkach. Szkolenie dla cywilów z okolic Krakowa. Beata Zawrzel / Reporter
Więcej pieniędzy, więcej żołnierzy. Polska się zbroi.

Niedawno część mieszkańców okolic Krakowa wzięła lekcje u polskiego wojska, jak ładować karabin, obsługiwać moździerz, posługiwać się kompasem i mapą oraz jak rozpalać ogień w niesprzyjających warunkach. „Trenuj z wojskiem” to nazwa programu uruchomionego w zeszłym roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Kurs demonstracyjny trwa osiem godzin i odbywa się regularnie w soboty w całym kraju dla wszystkich w wieku od 15 do 65 lat.

Atak przez obronę

Prawicowo-narodowy polski rząd programowo poświęca wiele uwagi obronie narodowej, a po rosyjskim ataku na sąsiednią Ukrainę wzmogło się to jeszcze bardziej.

10.02.2023 Numer 04.2023
Reklama