Artykuły

Magia liczb

Numer 10.2023
Archiwum

Na pół biliona dolarów w roku 2030 i na bilion dolarów w roku 2040 przewiduje się wydatki krajów rozwiniętych spowodowane zmianami klimatu.

10–12 mm miesięcznie – to przeciętne tempo, w jakim rosną ludzkie włosy.

Średnio 10 657 euro musi wydać we Francji powódka wnosząca do sądu sprawę o gwałt.

60 proc. światowych złóż ropy naftowej i 40 proc. zasobów gazu ziemnego przypada na Bliski Wschód.

05.05.2023 Numer 10.2023
Reklama