Artykuły

Rozwodnicy całego kraju, łączcie się!

Ustawki w parach

Numer 13.2023
Kadyrow nakazał utworzenie komisji ds. połączenia rodzin, wychodząc z założenia, że może ingerować w każdy zakamarek życia obywateli Czeczenii. Kadyrow nakazał utworzenie komisji ds. połączenia rodzin, wychodząc z założenia, że może ingerować w każdy zakamarek życia obywateli Czeczenii. Forum
W Czeczenii działają z inicjatywy Ramzana Kadyrowa komisje ds. harmonizacji stosunków w rodzinie, które mają ponownie sprowadzać pod jeden dach rozwiedzionych małżonków.

Na rzecz ponownego połączenia rozwodników działa departament ds. współpracy z organizacjami religijnymi i społecznymi administracji prezydenta i rządu Czeczenii. W każdym rejonie republiki powołana została lokalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele policji, muzułmański sędzia, pracownicy socjalni, członkowie rad starszych i partii Jedna Rosja. O tym, jak wygląda procedura pojednania małżonków, pisze Lilia Michalczenko na portalu kaukaskiej sekcji Radia Swoboda. Niektórzy z tych, którzy zostali poddani tym praktykom, zgodzili się opowiedzieć dziennikarce o swoich przeżyciach.

16.06.2023 Numer 13.2023
Reklama