Artykuły

Od Wydawcy

Od Wydawcy: Drodzy Czytelnicy, Szanowni Państwo

Numer 18.2023
Dwutygodnik Forum
Z przykrością informujemy, że dwutygodnik FORUM przestanie się ukazywać. Ostatni numer – 19/2023 trafi do kiosków za dwa tygodnie, w piątek, 8 września 2023 r.

Tę trudną dla nas decyzję podejmujemy z ciężkim sercem. FORUM pojawiło się na rynku prasowym w 1965 roku jako tygodnik zawierający przedruki z prasy zagranicznej. Było wówczas postrzegane jako okno na świat i powiew Zachodu, nawet jeśli podlegało rygorom cenzury. Od ponad 20 lat było wydawane przez POLITYKĘ. Najpierw pod redakcją Jacka Mojkowskiego jako tygodnik, a od 2013 r. jako dwutygodnik. Przez ostatnie 8 lat pismem jako redaktor naczelny kierował Paweł Moskalewicz.

Niestety w ciągu ostatnich kilku lat, które dla rynku prasowego były wyjątkowo trudne (m.in. drastyczne podwyżki cen papieru, rosnące koszty usługi druku i dystrybucji, inflacja), FORUM traciło sprzedaż egzemplarzową, a także – jak cała prasa – przychody reklamowe. Podejmowane przez nas regularnie działania oszczędnościowe, jak również podwyżki ceny nie były w stanie zrównoważyć kosztów wydawania FORUM. Od kilku już lat stawaliśmy przed pytaniem o możliwość utrzymania na rynku tego wyjątkowego i wciąż świetnie redagowanego periodyku. Niestety, realia ekonomiczne i powiększający się w tym roku z numeru na numer deficyt zmusiły nas do podjęcia decyzji o zakończeniu publikacji pisma. Dziękujemy, że byli Państwo lojalnymi Czytelnikami przez te wszystkie lata!

FORUM przestaje się ukazywać, jednak równie wartościowe i ciekawe treści – reportaże ze świata, analizy wybitnych publicystów, teksty naukowe, historyczne, kulturalne – oferujemy w ramach cyfrowej subskrypcji POLITYKI. W naszym najbogatszym pakiecie – Polityka Uniwersum – odnajdą Państwo nie tylko archiwalne treści z FORUM (artykuły z ostatnich 10 lat dostępne w trybie online), ale również bieżące numery POLITYKI, „Wiedzy i Życia”, „Świata Nauki”, a także nasze specjalne wydania, w tym Pomocnik Historyczny.

Mamy nadzieję, że Polityka Uniwersum wzbudzi Państwa zainteresowanie i zechcą Państwo przedłużyć naszą wieloletnią relację. Byliśmy i pozostajemy niezależnym wydawnictwem, uparcie podtrzymujemy misję jakościowego, ambitnego dziennikarstwa. Zostańcie Państwo z nami!

Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za wieloletnią lekturę FORUM

Zarząd Wydawnictwa POLITYKA Sp. z o.o. SKA

25.08.2023 Numer 18.2023
Reklama