Artykuły

Warto było!

Numer 19.2023
Zespół redakcji FORUM, od lewej: Paweł Moskalewicz, Sławomir Szarejko, Maciej Domagała, Małgorzata Śliwińska, Elżbieta Głuchowska, Andrzej Fuksiewicz, Igor Walenczak i Marcin Kapica. Zespół redakcji FORUM, od lewej: Paweł Moskalewicz, Sławomir Szarejko, Maciej Domagała, Małgorzata Śliwińska, Elżbieta Głuchowska, Andrzej Fuksiewicz, Igor Walenczak i Marcin Kapica. Leszek Zych / Dwutygodnik Forum
Żegnamy się z Państwem wspólnym zdjęciem na redakcyjnym korytarzu, gdzie od początku wieszaliśmy na ścianach kolejne okładki FORUM.

Przez 22 lata zebrało się ich dokładnie 861. Nie zostało nas na pokładzie wiele, w szczytowych momentach prosperity FORUM zatrudniało ponad 20 osób, ostatni numer przygotowaliśmy w dziesiątkę. Na zdjęciu stoją od lewej: Paweł Moskalewicz, redaktor naczelny, Sławomir Szarejko, odpowiedzialny za dział romański, Maciej Domagała, wyszukujący teksty w gazetach brytyjskich i amerykańskich oraz dbający o zakup praw autorskich, Małgorzata Śliwińska, nasza dyrektor artystyczna, odpowiedzialna za wygląd FORUM i wielokrotnie nagradzane okładki, Elżbieta Głuchowska, korektorka, która dbała, by pismo było po polsku i zawierało jak najmniej błędów, Andrzej Fuksiewicz, nasz grafik, Igor Walenczak, sekretarz redakcji, który nie tylko pilnował całego numeru i poprawiał teksty, ale też przygotowywał dla Państwa rubrykę Mikro, oraz Marcin Kapica, fotoedytor, który czasem wykopywał zdjęcia naprawdę spod ziemi.

08.09.2023 Numer 19.2023
Reklama