Bliski Wschód

Gniew pod kopułą

Jerozolima podzielona

Numer 07.2015
Nie tylko zderzenie trzech światowych religii czyni z Jerozolimy ognisko konfliktu. Również społeczne i ekonomiczne położenie mieszkańców przyczynia się do permanentnej sytuacji kryzysowej w mieście. Nie tylko zderzenie trzech światowych religii czyni z Jerozolimy ognisko konfliktu. Również społeczne i ekonomiczne położenie mieszkańców przyczynia się do permanentnej sytuacji kryzysowej w mieście. Vetta / Getty Images
Trzy wielkie religie walczą o prawo do Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie. Koniec świata może się zacząć tylko tutaj.
Dwutygodnik Forum

Przejście z ziemi do nieba jest jasną skałą wapienną o rozmiarach 12 na 15 metrów. Liczy sobie 90 mln lat – twierdzą geolodzy. To punkt centralny świata – twierdzą Żydzi. Miejsce, z którego Mahomet wstąpił do nieba – twierdzą muzułmanie. Skała spoczywa pośrodku ośmiokątnej sali, otoczona kolumnami, ukryta pod złotą Kopułą na Skale, klejnotem Jerozolimy.

– Serce naszego narodu – mówi rabin Jehuda Glik, który ryzykuje życiem, by Żydzi mogli „powrócić” na Wzgórze Świątynne.

03.04.2015 Numer 07.2015
Reklama