Bliski Wschód

Dwa narody, jedna stolica

Krwawe żniwo w Izraelu

Numer 22.2015
caglecartoons.com
W podzielonej Jerozolimie wrogowie są najbliższymi sąsiadami.

Dotychczas Palestyńczycy dwukrotnie organizowali powstania przeciw izraelskiej okupacji. Pierwsza intifada („powstanie kamieni”) trwała w latach 1987–1993 i zakończyła się po podpisaniu porozumienia z Oslo, na mocy którego utworzono Autonomię Palestyńską. Kolejna fala zamieszek wybuchła w 2000 r., gdy izraelski premier Ariel Szaron złożył wizytę na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. W ostatnim czasie w Izraelu i na terytoriach palestyńskich znów narasta napięcie.

30.10.2015 Numer 22.2015
Reklama