Bliski Wschód

Obywatele różnych kategorii

Izrael dla Żydów

Numer 16.2018
Kneset wzorowano na polskim Sejmie. Podczas burzliwego głosowania zapanowała tam nawet podobna atmosfera. Na zdjęciu arabski poseł usuwany przez straż marszałkowską. Kneset wzorowano na polskim Sejmie. Podczas burzliwego głosowania zapanowała tam nawet podobna atmosfera. Na zdjęciu arabski poseł usuwany przez straż marszałkowską. AP / EAST NEWS
To oficjalny początek apartheidu – mówią krytycy nowej ustawy uchwalonej przez izraelski parlament.

Rządząca w Izraelu prawicowa koalicja z przewagą kilku głosów przeforsowała w Knesecie „ustawę zasadniczą”, która definiuje żydowski charakter państwa Izrael.

Zgodnie z nią Izrael jest „domem narodu żydowskiego”, tylko Żydzi mają tu prawo do samostanowienia, stolicą jest Jerozolima, a hebrajski – jedynym oficjalnym językiem.

Arabski zredukowano do „specjalnego statusu”. W tekście znalazł się również zapis, że „państwo traktuje osadnictwo żydowskie jako wartość narodową i będzie zabiegać o jego rozwój”.

03.08.2018 Numer 16.2018
Reklama