Bliski Wschód

Na dwóch Torach

Samarytanie. Ani Izraelczycy, ani Palestyńczycy

Numer 20.2018
Pielgrzymka na górę Garizim (na Zachodnim Brzegu Jordanu), 50 dni po święcie Paschy. Pielgrzymka na górę Garizim (na Zachodnim Brzegu Jordanu), 50 dni po święcie Paschy. AFP / EAST NEWS
Palestyna to ziemia cudów. Jednym z najbardziej niepojętych jest to, że wciąż żyją tam potomkowie biblijnych Samarytan.
Zła wiadomość: Palestyńczycy mają ich za Żydów, a Izraelczycy za Arabów. Dobra wiadomość: to im daje prawo do dwóch paszportów.AFP/EAST NEWS Zła wiadomość: Palestyńczycy mają ich za Żydów, a Izraelczycy za Arabów. Dobra wiadomość: to im daje prawo do dwóch paszportów.

Historia tego biblijnego ludu sięga 2800 lat wstecz. W tym czasie Samarytanie przetrwali niezliczone dziejowe zawieruchy, wielokrotnie będąc ofiarami napaści i prześladowań ze strony Żydów, Bizantyńczyków czy muzułmanów. Z czasem ich liczebność stopniała tak bardzo, że dziś są jedną z najmniejszych wspólnot etnicznych i wyznaniowych na świecie. Choć została ich ledwie garstka i żyją na niespokojnym pograniczu dwóch zwaśnionych światów, w Izraelu i Autonomii Palestyńskiej, to uparcie trwają przy swoim.

28.09.2018 Numer 20.2018
Reklama