Bliski Wschód

Koszerne luksusy

Boski interes

Numer 05.2019
Grób Baby Salego w Netiwot (Izrael). Cel pielgrzymek – i wielki biznes. Ród Abuhatzeirów zarobił grube miliony na kulcie swego przodka, słynnego kabalisty. Grób Baby Salego w Netiwot (Izrael). Cel pielgrzymek – i wielki biznes. Ród Abuhatzeirów zarobił grube miliony na kulcie swego przodka, słynnego kabalisty. Reuters / Forum
Gdybym był bogaty? Już jestem! Jak rabini w USA i Izraelu dorobili się wielkich majątków na datkach, handlu narządami i korupcji.
Jona Mecger, pierwszy naczelny rabin Izraela urodzony tamże. I pierwszy, który dostał wyrok więzienia za finansowe przekręty.AP/EAST NEWS Jona Mecger, pierwszy naczelny rabin Izraela urodzony tamże. I pierwszy, który dostał wyrok więzienia za finansowe przekręty.

W odróżnieniu od duchownych chrześcijańskich i buddyjskich, których religia zobowiązuje do życia w ubóstwie, rabinów nie obowiązuje zakaz bogacenia się. Przeciwnie, wielu znawców Talmudu uważa, że rabin powinien być zamożny. Ma być wszak dla wiernych przykładem i drogowskazem, nie tylko w życiu religijnym, lecz także zapewniając godne warunki życia własnej rodzinie. Dlatego jest zobowiązany nie tylko dać swoim dzieciom wykształcenie, lecz również utrzymywać bliskich na odpowiednim poziomie. Bogatych rabinów na przestrzeni dziejów było wielu.

01.03.2019 Numer 05.2019
Reklama