Europa

Życie na niby

Niemcy dowiadują się, że okupowali Polskę

Numer 01.2018
We wrześniu 1939 roku zginęło ponad 25 tys. mieszkańców Warszawy. Zniszczeniu uległo 12 proc. stołecznej zabudowy (na zdjęciu róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej w styczniu 1940 roku). We wrześniu 1939 roku zginęło ponad 25 tys. mieszkańców Warszawy. Zniszczeniu uległo 12 proc. stołecznej zabudowy (na zdjęciu róg Nowego Światu i Świętokrzyskiej w styczniu 1940 roku). Narodowe Archiwum Cyfrowe
Niemcy dopiero teraz dowiadują się o grozie wojny w okupowanej Polsce, a także o tym, że również nasz kraj dotknęła tragedia utraty ziem wschodnich oraz przymusowe przesiedlenia. Pisze o tym historyk Jochen BÖhler.
Bezlitosna polityka niemieckich władz okupacyjnych miała podłoże jawnie rasistowskie. Na zdjęciu: egzekucja na ziemiach polskich (1941).Narodowe Archiwum Cyfrowe Bezlitosna polityka niemieckich władz okupacyjnych miała podłoże jawnie rasistowskie. Na zdjęciu: egzekucja na ziemiach polskich (1941).

Ktoś, kto chce dowiedzieć się więcej o działaniach hitlerowskich Niemiec w Polsce podczas wojny, powinien pierwsze kroki skierować do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (IPN). Tu od 1945 roku spoczywają dokumenty, które dają świadectwo śmierci i cierpień, jakich doświadczyli Polacy. Bezpośrednio po wyzwoleniu powstała Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich (GKBZH), poprzedniczka IPN. Obraz, jaki przedstawił się oczom jej prokuratorów, był przerażający: spustoszone całe regiony i miasta, kraj usiany grobami.

08.01.2018 Numer 01.2018
Reklama