Europa

Swat, jednostka specjalna

Numer 16.2018
Dwutygodnik Forum

Znaleźć żonę mężczyźnie i męża kobiecie. Tak Willie Daly – ostatni zawodowy swat w Irlandii – w prostych słowach objaśnia fach, który w tej rodzinie przechodzi z ojca na syna od trzech pokoleń. Przez 160 lat narzędziem pracy była oprawiona w skórę księga. Już dziadek Williego notował w niej informacje o pannach, dla których szukał męża – nie śmiać się! – na targach koni i bydła. Wnuk może tylko pomarzyć o skuteczności przodka. – Wszystkie małżeństwa skojarzone przez dziadka przetrwały.

03.08.2018 Numer 16.2018
Reklama