Europa

Żyć, nie umierać?

Niemiecki spór o eutanazję

Numer 10.2019
W Niemczech rozgorzała na nowo debata na temat eutanazji. W Niemczech rozgorzała na nowo debata na temat eutanazji. caglecartoons.com
Spór o eutanazję wybuchł na nowo w Niemczech.

W 2015 roku niemiecki rząd wprowadził do kodeksu karnego paragraf 217. Przewiduje on karę trzech lat więzienia za pomoc w eutanazji, która miałaby cechy działalności komercyjnej, a więc powtarzalnej. Zapis, który miał na celu ukrócenie działalności firm czerpiących dochody z eutanazji, budzi jednak wiele zastrzeżeń zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Może bowiem uniemożliwiać skuteczną opiekę nad cierpiącym pacjentem. Federalny Trybunał Konstytucyjny ma rozpatrzyć skargę złożoną na ten zapis.

10.05.2019 Numer 10.2019
Reklama