Europa

Łukaszenka przegra

Mińsk-Bruksela: wspólna sprawa?

Numer 23.2020
Cagle Cartoons
Donald Tusk uważa, że Unia Europejska powinna aktywniej wspierać Białoruś. Co będzie trudne z uwagi na walkę z pandemią.
Donald TuskWojciech Stróżyk/Reporter Donald Tusk

Dobrze zna pan Białoruś, był pan przecież premierem Polski i przewodniczącym Rady Europejskiej. Czy pańskim zdaniem Unia Europejska nie doceniła Alaksandra Łukaszenki?
Donald Tusk: Unia nie dysponuje twardą siłą. To, co możemy zaproponować, również Białorusi i Łukaszence, to soft power. Nasza rola polega na tym, aby popierać pewne ruchy społeczne, ludzi, organizacje społeczne, pokazywać, jak działa demokracja itd. Wobec Białorusi zawsze nam brakowało niestandardowych rozwiązań i za mało było wsparcia.

05.11.2020 Numer 23.2020
Reklama