Europa

O wolność Hellady

Śladami bojowniczki

Numer 20.2021
W domu Bubuliny znajduje się dziś prywatne muzeum, założone i prowadzone przez jej potomków. W domu Bubuliny znajduje się dziś prywatne muzeum, założone i prowadzone przez jej potomków. Shutterstock
Dwieście lat temu, w wojnie z Osmanami, Laskarina Bubulina dowodziła własną flotą. Na wyspach Spetses i Hydra do dziś pamięta się o pani kapitan.
Pomnik „kapitanesy” na wyspie Spetsos, gdzie mieszkała. Bohaterka patrzy w stronę Hydry, skąd pochodziła jej rodzina.Shutterstock Pomnik „kapitanesy” na wyspie Spetsos, gdzie mieszkała. Bohaterka patrzy w stronę Hydry, skąd pochodziła jej rodzina.

Wszystko zachowało się w niezmienionej postaci. Zewnętrzne schody prowadzą na pierwsze piętro, na taras z mauretańskimi łukami. W środku sufit przyozdobiony rzeźbionymi drewnianymi kasetonami z Florencji, angielska porcelana, w dużym salonie – jako pamiątka chłodnych zim – fajerka, uchwyt pokrywy ma kształt tureckiego półksiężyca. – Proszę pamiętać, że byliśmy częścią Imperium Osmańskiego – wyjaśnia Pawlos Demerdzis-Bubulis, oprowadzając mnie po okazałym domu swoich przodków.

24.09.2021 Numer 20.2021
Reklama