Europa

Zanim powstała NRD

Zachodni klon ZSRR

Numer 25.2021
Berlin. Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Tiergarten (1946). Berlin. Pomnik Żołnierzy Radzieckich w Tiergarten (1946). SZ / Forum
Jak się czuli radzieccy obywatele w roli okupantów Niemiec? To wciąż mało znany epizod powojennej historii.
Drezno. Na skrzyżowaniu dwóch światów.Getty Images Drezno. Na skrzyżowaniu dwóch światów.

Radziecka Administracja Wojskowa w Niemczech (SMAD) działała od 6 czerwca 1945 r. do utworzenia Niemieckiej Republiki Demokratycznej w październiku 1949 roku. Jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi radzieckich, którzy znaleźli się w centrum powojennej Europy, reagowało na obcy i nieznany zachodni świat? Jak układały się ich stosunki z pokonanymi Niemcami? Jak życie za granicą wpłynęło na ich światopogląd i podejście do stalinowskiego reżimu? Odpowiedzi poszukiwali rosyjscy historycy Marina i Władimir Kozłowie, autorzy książki „Mały ZSRR”.

03.12.2021 Numer 25.2021
Reklama