Europa

Córy Odyna

Kobiety Wikingów

Numer 09.2022
Małżeństwo zapewniało pozycję społeczną. Miłość była opcjonalna (na zdjęciu przedstawienie pary zdążającej do wrót raju z czasów wczesno-chrześcijańskich). Małżeństwo zapewniało pozycję społeczną. Miłość była opcjonalna (na zdjęciu przedstawienie pary zdążającej do wrót raju z czasów wczesno-chrześcijańskich). EAST NEWS
W średniowiecznej Skandynawii kobiety mogły zostać doradcami królów, a nawet same sięgać po władzę.
Amulet znaleziony w grobie kobiety z IX w. n.e. w szwedzkim regionie Uppland.EAST NEWS Amulet znaleziony w grobie kobiety z IX w. n.e. w szwedzkim regionie Uppland.

W powszechnej świadomości byt wikingów kojarzy się z surowymi warunkami życia, nieustającymi wyprawami wojennymi i brutalnymi brodatymi mężczyznami, których domeną było zdobywanie łupów i podboje. Kobiety w tym zmaskulinizowanym świecie zajmowały mniej znaczącą pozycję. Czy jednak te obiegowe opinie oddają prawdziwy obraz życia kobiet w cywilizacji wikingów? Źródłem wiedzy o życiu skandynawskich pań w VIII–XI wieku okazały się stare sagi.

Toporni w obejściu

W średniowiecznych wspólnotach skandynawskich małżeństwo było transakcją handlową pomiędzy mężczyznami.

22.04.2022 Numer 09.2022
Reklama