Europa

Zdradzona w Europie

Aysoltan Nijazowa. Dysydentka czy aferzystka?

Numer 14.2022
Nie przestaje działać, nawet oczekując na ekstradycję w chorwackim ośrodku deportacyjnym. Nie przestaje działać, nawet oczekując na ekstradycję w chorwackim ośrodku deportacyjnym. AFP / EAST NEWS
Na początku czerwca w Chorwacji aresztowano turkmeńską aktywistkę Aysoltan Nijazową. Podstawą był list gończy wydany przez Interpol.

Aya, jak nazywają ją przyjaciele, urodziła się i dorastała w Aszchabadzie, stolicy Turkmenistanu, za czasów Saparmurata Nijazowa (zbieżność nazwisk przypadkowa). Prezydent od początku urzędowania wprowadzał kult jednostki, a już po dwóch latach parlament nadał mu tytuł Turkmenbaszy, czyli Ojca Wszystkich Turkmenów. Jednocześnie Nijazow stworzył system represji bezwzględnie prześladujący opozycję.

W celi z Pussy Riot

W listopadzie 2002 r. media rządowe doniosły o próbie zamachu na przywódcę (rzekomo ostrzelano jego samochód).

30.06.2022 Numer 14.2022
Reklama