Koronawirus

Kiedy zaczyna się przyszłość?

O pożytku z gier symulacyjnych

Numer 01.2023
Symulując kryzys, należy też sobie wyobrazić coś miłego. Przecież my, ludzie, mamy również zdolność czynienia dobra. Symulując kryzys, należy też sobie wyobrazić coś miłego. Przecież my, ludzie, mamy również zdolność czynienia dobra. Reuters / Forum
Jane McGonigal jest futurolożką i autorką gier. W roku 2008, z udziałem prawie 10 tys. uczestników, symulowała globalną epidemię wirusa atakującego drogi oddechowe.

Zalicza się panią do najbardziej znanych futurologów. Czym dokładnie się pani zajmuje?
Jane McGonigal: Staram się umieścić jak najwięcej ludzi w światach, które nie istnieją. Bo kiedy sobie wyobrażamy, jaki możemy mieć wpływ na swoją przyszłość, stajemy się bardziej optymistyczni i kreatywni, co z kolei pomaga nam szybciej i elastyczniej reagować na nowe wyzwania.

Jest pani także autorką gier. W jaki sposób oba te zawody się uzupełniają?

30.12.2022 Numer 01.2023
Reklama