Rosja

Trzeba było wiać

Strefa wolna od homofobii

Numer 23.2019
Andriej Waganow i Jewgienij Jerofiejew są w Rosji podejrzewani o dokonanie „przestępstwa o charakterze seksualnym”. Kłopoty mają też pracownicy socjalni, którzy umożliwili adopcję. Andriej Waganow i Jewgienij Jerofiejew są w Rosji podejrzewani o dokonanie „przestępstwa o charakterze seksualnym”. Kłopoty mają też pracownicy socjalni, którzy umożliwili adopcję. AN
Para rosyjskich gejów uciekła z Moskwy do USA w obawie o życie swoje i adoptowanych dzieci.

Rosjanie Andriej Waganow i Jewgienij Jerofiejew zawarli związek małżeński w Danii w 2016 roku. Kilka lat wcześniej Andriej przeprowadził procedurę adopcyjną dwóch chłopców. W tym roku Komitet Śledczy podjął czynności wyjaśniające wobec pracowników opieki nad małoletnimi, którzy wydali zgodę na adopcję. Waganow i Jerofiejew poczuli się zagrożeni. Wyjechali z dziećmi na Białoruś, stamtąd na Ukrainę, a potem do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystąpili o azyl polityczny.

Matka nieznana

Andriej ma 44 lata, był wykładowcą, specjalistą w zakresie ekonomii.

08.11.2019 Numer 23.2019
Reklama