Rosja

Zacieranie pamięci

Obrońcy ZSRR przeszli do ataku

Numer 12.2020
Demontażu tablic dokonano w roku 80-lecia zbrodni katyńskiej i na dwa dni przed 75 rocznicą zakończenia wojny. Demontażu tablic dokonano w roku 80-lecia zbrodni katyńskiej i na dwa dni przed 75 rocznicą zakończenia wojny. Youtube
W rosyjskim Twerze triumfują staliniści. I usuwają ślady po pomordowanych Polakach.

W marcu 1940 roku trójka NKWD na mocy uchwały Biura Politycznego partii bolszewickiej skazała na śmierć przez rozstrzelanie polskich jeńców, którzy trafili do radzieckiej niewoli we wrześniu 1939 roku po wtargnięciu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. Łącznie ofiarami zbrodni katyńskiej padło 21 857 jeńców. 6295 osób rozstrzelano w Kalininie (obecnie Twer). Tablicę pamiątkową właśnie zdjęto z gmachu, gdzie odbywały się egzekucje.

Dmitrij Tokariew, szef regionalnego wydziału NKWD w Kalininie, otrzymał w marcu 1940 roku rozkaz likwidacji polskich oficerów przetrzymywanych w obozie w Ostaszkowie.

04.06.2020 Numer 12.2020
Reklama