Rosja

Najpierw była Wojna

Na froncie feminizmu

Numer 03.2022
Akcja „Bunt w Rosji – Putin, spadaj” (styczeń 2012 r.). Akcja „Bunt w Rosji – Putin, spadaj” (styczeń 2012 r.). AFP / EAST NEWS
Rosyjskie władze nie lubią buntowników. Ani buntowniczek. Od dziesięciu lat trwa polowanie na akcjonistki z grupy Pussy Riot.
Przed sądem w sprawie o „chuligaństwo z powodu nienawiści religijnej” (sierpień 2012 r.). Od lewej: Jekatierina Samucewicz, Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Alochina.AFP/EAST NEWS Przed sądem w sprawie o „chuligaństwo z powodu nienawiści religijnej” (sierpień 2012 r.). Od lewej: Jekatierina Samucewicz, Nadieżda Tołokonnikowa i Maria Alochina.

Pierwsze kroki w akcjonizmie przyszli liderzy Pussy Riot, Nadieżda Tołokonnikowa i Piotr Wierziłow, stawiali w grupie Wojna. Ci artystyczni anarchiści pod wodzą Olega Worotnikowa (Wora) i Leonida Nikołajewa (Loni P*jeba) wsławili się akcją „Ch*j w niewoli u Federalnej Służby Bezpieczeństwa”. W dzień urodzin Che Guevary, 14 czerwca 2010 roku, namalowali białą farbą na jezdni Mostu Litiejnego w Petersburgu okazałego fallusa. Most łączy centralną część miasta ze stroną Wyborską. Nocą jest podnoszony, aby mogły przepłynąć Newą statki.

28.01.2022 Numer 03.2022
Reklama