Rosja

Kraj bez wiśni

Japończycy w ZSRR

Numer 04.2022
W czasie wojny Japończycy, sojusznicy Niemców, nie prowadzili działań przeciwko ZSRR. Dopiero w Jałcie Stalin zobowiązał się wobec aliantów do zaatakowania Japonii po pokonaniu Niemiec (na zdjęciu: żołnierze radzieccy ze zdobyczną flagą). W czasie wojny Japończycy, sojusznicy Niemców, nie prowadzili działań przeciwko ZSRR. Dopiero w Jałcie Stalin zobowiązał się wobec aliantów do zaatakowania Japonii po pokonaniu Niemiec (na zdjęciu: żołnierze radzieccy ze zdobyczną flagą). Sputnik / EAST NEWS
Po II wojnie światowej do radzieckich łagrów na Dalekiej Północy trafiło około trzech tysięcy japońskich wojskowych. Ich losy opisała historyczka Elza-Bair Guczinowa.
Armia Kwantuńska w Mandżurii (sierpień 1945 r.). Nie poddali się, lecz na rozkaz cesarza oddali się do dyspozycji Rosjan. I trafili na Syberię.Sipa/EAST NEWS Armia Kwantuńska w Mandżurii (sierpień 1945 r.). Nie poddali się, lecz na rozkaz cesarza oddali się do dyspozycji Rosjan. I trafili na Syberię.

Dlaczego w Japonii o żołnierzach i oficerach Armii Kwantuńskiej mówi się nie „jeńcy”, lecz „internowani”?
Elza-Bair Guczinowa: Gdyż nie poddali się z własnej woli, lecz podporządkowali manifestowi cesarza o kapitulacji. W sierpniu 1945 r. 640 tys. japońskich żołnierzy i oficerów w Mandżurii złożyło broń, wykonując niepodważalną decyzję monarchy, i oddało się do dyspozycji Armii Czerwonej. Zostali wywiezieni eszelonami na terytorium Związku Radzieckiego, głównie na Syberię Wschodnią, i umieszczeni w obozach pracy przymusowej.

10.02.2022 Numer 04.2022
Reklama