Rosja

Statek filozofów

Deportacja uczonych

Numer 07.2022
We wrześniu 1922 r. wynajęty przez bolszewików Niemiecki parowiec Oberbürgermeister Haken odpłynął z Piotrogrodu do Szczecina. Podobne „transporty” wysłano też drogą morską do Turcji oraz koleją do Rygi i Berlina. We wrześniu 1922 r. wynajęty przez bolszewików Niemiecki parowiec Oberbürgermeister Haken odpłynął z Piotrogrodu do Szczecina. Podobne „transporty” wysłano też drogą morską do Turcji oraz koleją do Rygi i Berlina. Archiwum
Sto lat temu z Rosji Radzieckiej wydalono grupę opozycyjnie nastawionych intelektualistów. Dlaczego komuniści tak bali się tych ludzi, tłumaczy Aleksiej Kozyriew, historyk filozofii.
Filozof Nikołaj Bierdiajew (1878–1948) osiadł we Francji. Siedmiokrotnie nominowany do Nagrody Nobla.Fine Art/EAST NEWS Filozof Nikołaj Bierdiajew (1878–1948) osiadł we Francji. Siedmiokrotnie nominowany do Nagrody Nobla.

Jakie cele stawiali sobie bolszewicy, pozbywając się z kraju najwybitniejszych przedstawicieli rosyjskiej inteligencji?
Aleksiej Kozyriew: Pierwsze pięć lat rządów bolszewików odznaczało się stosunkowo dużą różnorodnością ideową. Choć zaraz po objęciu władzy partia bolszewicka rozpędziła Zgromadzenie Ustawodawcze i tym samym przekreśliła demokratyczną drogę rozwoju Rosji, wyznaczoną przez rewolucję lutową 1917 roku, to jeszcze przez jakiś czas tolerowana była cała paleta intelektualnych i nawet politycznych poglądów.

25.03.2022 Numer 07.2022
Reklama