Rosja

Dzieci padyszacha

Dynastia Kadyrowów

Numer 25.2022
Synowie (od lewej: Adam, Ahmed i Eli) są już gotowi, „aby powąchać prochu”. Film z donieckiego frontu okazał się jednak ustawką. Synowie (od lewej: Adam, Ahmed i Eli) są już gotowi, „aby powąchać prochu”. Film z donieckiego frontu okazał się jednak ustawką. Forum
Córki i synowie Ramzana Kadyrowa są wychowywani „w najlepszych tradycjach narodu czeczeńskiego”.
Najstarsza córka Ajszat kieruje czeczeńskim ministerstwem kultury oraz… swoją restauracją w Groznym.Forum Najstarsza córka Ajszat kieruje czeczeńskim ministerstwem kultury oraz… swoją restauracją w Groznym.

Oficjalnie przywódca Czeczenii ma czternaścioro dzieci. Wszystkie rzekomo wykazują niezwykłe zdolności w różnych dziedzinach – sporcie, sztuce, zarządzaniu czy wojaczce – pisze Oleg Sysojew na stronie Radia Swoboda.

Córy Kaukazu

Najstarsza córka Ajszat już w wieku siedemnastu lat została dyrektorką czeczeńskiego domu mody Firdaws, założonego w 2009 r. przez jej matkę Medni Kadyrową. Kilka lat później została mianowana na stanowisko wiceministra kultury Czeczenii, a w 2021 r.

02.12.2022 Numer 25.2022
Reklama