Rosja

Wiadomo, kosmopolici…

Antysemita Stalin

Numer 02.2023
Żydowski Komitet Antyfaszystowski po wojnie stał się de facto przedstawicielstwem ZSRR na Zachodzie. Większość kierownictwa skazano na śmierć w „ustawionym” procesie. Przewodniczący Solomon Michoels (pochylony, stoi czwarty z lewej), został zabity w upozorowanym wypadku. Żydowski Komitet Antyfaszystowski po wojnie stał się de facto przedstawicielstwem ZSRR na Zachodzie. Większość kierownictwa skazano na śmierć w „ustawionym” procesie. Przewodniczący Solomon Michoels (pochylony, stoi czwarty z lewej), został zabity w upozorowanym wypadku. EAST NEWS
O tym, jak ZSRR rozgrywał kartę Holocaustu, opowiada historyczka Natalia Gromowa.
Cmentarz Doński w Moskwie. Tu spoczęły prochy wielu ofiar terroru stalinowskiego, m.in. działaczy żydowskich.Alamy/BEW Cmentarz Doński w Moskwie. Tu spoczęły prochy wielu ofiar terroru stalinowskiego, m.in. działaczy żydowskich.

W roku 1942, gdy Związek Radziecki przegrywał wojnę, Stalin szukał pomocy w różnych środowiskach w kraju i za granicą. Pozyskaniu wsparcia, także finansowego, ze strony radzieckiej inteligencji żydowskiej i diaspory w Stanach Zjednoczonych miała służyć organizacja zainicjowana przez NKWD – Żydowski Komitet Antyfaszystowski. Komitet zbierał nie tylko datki za granicą, lecz także materiały o walce Żydów w wielkiej wojnie ojczyźnianej oraz o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców na ludności żydowskiej.

13.01.2023 Numer 02.2023
Reklama