Rosja

O rany, luterany!

Kościół, kino, klub rockowy

Numer 13.2023
Annenkirche został zmieniony na klub rockowy, który podczas wyprowadzki spłonął. Z budynku można już korzystać, ale ślady pożaru pozostały. Annenkirche został zmieniony na klub rockowy, który podczas wyprowadzki spłonął. Z budynku można już korzystać, ale ślady pożaru pozostały. Shutterstock
Zbór św. Anny jest najstarszą luterańską świątynią Petersburga z trzechsetletnią historią. Od kilku lat Annenkirche odzyskała swój religijny i kulturalny wymiar – odbywają się tu nie tylko nabożeństwa, lecz także koncerty i wystawy.
To nie jest tylko świątynia, ale też miejsce spotkań i ośrodek kultury.Shutterstock To nie jest tylko świątynia, ale też miejsce spotkań i ośrodek kultury.

W centrum Petersburga na ulicy Kirocznej rzuca się w oczy jasnozielona budowla z białymi kolumnami – to luterański zbór pod wezwaniem świętej Anny, Annenkirche. Luteranie założyli pierwszą parafię w mieście nad Newą w 1704 r. – pierwsza świątynia, zbudowana w miejscu, gdzie obecnie stoi zbór, była drewniana. Do 1917 r. parafia liczyła 12–13 tys. wiernych, należeli do niej m.in. jubiler Carl Fabergé, czy malarz Karł Briułłow. Po rewolucji – podobnie jak inne świątynie – i Annenkirche zlikwidowano jako gniazdo wstecznictwa w nowym proletariackim świecie.

16.06.2023 Numer 13.2023
Reklama