Rosja

Złota klamra

Jak tory długie i szerokie

Numer 15.2023
Tor kolejowy kładziono na skałach tuż nad wodą. Tor kolejowy kładziono na skałach tuż nad wodą. Shutterstock
Cud inżynierii lądowej końca XIX wieku. Linia wokół jeziora Bajkał to największa atrakcja Kolei Transsyberyjskiej.
Shutterstock

Krugobajkalska Kolej Żelazna to unikatowa pod względem rozwiązań inżynieryjnych trasa kolejowa. Zaczęto ją budować w 1899 roku, oddano do użytku pięć lat później. W tym przedsięwzięciu brało udział wielu inżynierów i robotników z zagranicy. Na nadbajkalski odcinek Kolei Transsyberyjskiej wydano bajeczne sumy. Mimo tych nakładów i cudów techniki wznoszonych pod okiem najlepszych fachowców trasa czynna była niedługo. Po uruchomieniu Irkuckiej Elektrowni Wodnej część torów od Portu Bajkał do Irkucka została zatopiona.

14.07.2023 Numer 15.2023
Reklama